Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 30-11-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 30 de novembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació factures, relació 425 –àmbit Presidència i Democràcia–.

3.1.2. Aprovació factures, relació 426 –àmbit Desenvolupament Econòmic–.

3.1.3. Aprovació factures, relació 427 –àmbit Drets Socials–.

3.1.4. Aprovació factures, relació 430 –àmbit Desenvolupament Comunitari–.

3.1.5. Devolució de garanties definitives de les licitacions dels contractes pel servei de menjador escolar en la modalitat de concessió administrativa.

3.2. Persones:

3.2.1. Convocatòria i bases per cobrir el lloc de treball de coordinador/a d’àmbit de Governança, mitjançant comissió de serveis.

3.2.2. Aprovació bases específiques per a la convocatòria d’un lloc de treball d’oficial de primera d’instal·lacions, mitjançant concurs oposició lliure, en règim de personal laboral temporal.

4.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

 4.1.1. Conveni de col·laboració amb l’Institut Lluis Companys, per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament de les subvencions de material escolar curs 2021-2022.

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Habilitar una zona d’estacionaments per a motocicletes al carrer Sant Lluís, 14-16.

4.2.2. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega genèrica al carrer Pablo Picasso, 11.

4.2.3. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega d’obres al carrer Sol, 51.

4.2.4. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega d´obres al carrer Tamarit, 1.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència d'obres d'enderroc de marquesina i coberts auxiliars al camí de la Serra, 23.

5.1.2. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de substitució de la impermeabilització de dues piscines i vas de compensació al poliesportiu municipal.

5.1.3. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll, entre el pont de la carretera de l’Estació i el pont del carrer Tarragona, lot 1.

5.2. Protecció del Medi: 

5.2.1. Ajuts econòmics concedits per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dins la línia de subvencions adreçades als ens locals, per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021: Programa de manteniment i conservacó de lleres públiques 2020–2021.