Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 21-09-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 21 de setembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Persones: 

3.1.1. Finalització procés selecció per no presentació d’aspirants.

3.1.2. Aprovació bases procés selecció borsa enginyers/es.

3.1.3. Aprovació bases procés selecció borsa tècnics/ques de medi ambient. 

3.2. Economia:

3.2.1. Adjudicació lots 2 i 4 contracte mixt de serveis manteniment zones verdes i jocs infantils i mobiliari esportiu.

3.2.2. Aprovació 2ª prorroga contracte de servei de control de plagues.

3.2.3. Aprovació de factures. Relació 288.

3.2.4. Aprovació de factures. Relació 316.

3.2.5. Aprovació de factures. Relació 338.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Autorització llicència urbanística per a la parcel·lació de les finques del carrer Sarrià de Ter, núm. 14 interior i Camí de la Serra, núm. 23. 

4.2. Protecció del Medi:

4.2.1. Acceptació d’ajut econòmic sol·licitat al Consorci Besòs Tordera dins del marc del “Programa de suport a les actuacions municipals de restauració, manteniment i conservació de l’entorn fluvial”, per a l’execució de l’obra corresponent al Lot 2 de la Fase 2 del “Projecte de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial d’un Tram de la llera del riu Ripoll”.

4.2.2. Acceptació d’ajut econòmic sol·licitat al Consorci Besòs Tordera dins del marc del “Programa de suport a les actuacions municipals de restauració, manteniment i conservació de l’entorn fluvial”, per a la redacció del projecte executiu de recuperació de la llera del riu Ripoll, al tram denominat “Entre Ponts”.