Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

Les dades sol·licitades als usuaris de la pàgina web de l'Ajuntament de Ripollet per a la realització de tramitacions en línia compleixen les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Ripollet, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD. Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot adreçar-se a:

Ajuntament de Ripollet
C/ Balmes, 2
08291 Ripollet (Barcelona)