Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Aporta

Preguntes més freqüents

Resposta per als dubtes que es poden plantejar davant el nou sistema de recollida de residus a Ripollet.

Ripollet Aporta és un sistema que estableix un calendari setmanal concret de recollida per a cada fracció de residus els quals es recullen en el mateix punt de generació. Això fa que sigui un sistema individualitzat i més efectiu per augmentar els percentatges de separació en origen. A més, promou la corresponsabilitat de tots els veïns i veïnes.

El model amb contenidors oberts no supera el 40% de recollida selectiva a diferència del porta a porta que pot assolir un 60-80%. Aquest tipus de recollida permet aconseguir els objectius marcats per les directives europees per l’any 2030.

A Ripollet s’han diferenciat dues zones, la del nucli urbà i la de Tiana-Pont Vell, separades geogràficament pel riu Ripoll. També es diferencia el tipus de recollida entre comerços i domicilis.

Al nucli, la recollida és majoritàriament porta a porta i a Can Tiana-Pont Vell, es combinaran dos sistemes, contenidors tancats i porta a porta.

Teniu tota la informació aquí.

Aquest nou sistema de contenidors tenen instal·lat un pany electrònic que s’obre a través d’una targeta electrònica per habitatge o amb una aplicació per al mòbil.

Això fa que sigui un sistema més flexible i més efectiu per augmentar els percentatges de separació en origen. A més, promou la corresponsabilitat de tots els veïns i veïnes.

El model amb contenidors oberts no supera el 40% de recollida selectiva a diferència dels contenidors tancats que es pot assolir un 55-75%.

 • És un sistema còmode perquè no ens hem de desplaçar fins als contenidors.
 • S’eliminen els contenidors del carrer, aproximadament el 60 per cent.
 • Es guanya en espai públic per tenir, per exemple, més places d’aparcament.
 • Permet obtenir elevats índexs de recollida selectiva i millorar la qualitat dels residus recollits perquè hi ha una menor presència d’impropis.

Fins ara el model de contenidors oberts no ha donat els resultats que esperàvem de recollida selectiva. Fa  uns 10 anys que estem estancats per sota del 40% de recollida selectiva.

L’única manera de millorar el reciclatge és identificant les aportacions i individualitzant-les.

A Ripollet s’han diferenciat dues zones, la del nucli i la de Can Tiana-Pont Vell, separades geogràficament pel riu Ripoll. També es diferencia el tipus de recollida entre comerços i domicilis.

Als domicilis del nucli, només la fracció orgànica i el tèxtil sanitari anirà amb contenidors tancats. Els comerços del nucli tenen només el sistema porta a porta. A Tiana-Pont Vell, els domicilis la recollida serà majoritàriament amb contenidors tancats, als comerços només els envasos i el rebuig (més informació aquí).

Tots els veïns i veïnes de Ripollet, disposaran d’una targeta electrònica per obrir els contenidors tancats. La freqüència d’obertura variarà en funció del tipus de fracció.

A Europa, aquest sistema de recollida de residus és un dels més estesos a les grans ciutats com Milà, París o Berlín, entre altres i en l’àmbit internacional, per exemple San Francisco i Nova York.

A Catalunya, fins fa pocs anys, només hi havia municipis petits i de baixa densitat amb aquest sistema de recollida, com Tiana o Tona. De mica en mica, s’ha anat implantant a altres municipis més grans com Berga.

 • Per què la recollida es fa amb bosses?

El nou sistema Ripollet Aporta es fa amb bosses perquè son elements que no es queden a la via pública després de la recollida, a diferència dels cubells. Així doncs, es redueix l’impacte visual i l’ocupació d’espai públic.

 

 • És obligatori utilitzar bosses homologades?

Sí, en el cas del rebuig, l’orgànica i els envasos s’han de treure amb bosses homologades. El cartó el podrem treure amb qualsevol bossa de paper.

La finalitat de fer servir bosses homologades és donar una imatge endreçada del carrer. També posa en valor que els residus estaran ben separats i que es podran aprofitar per transformar-los en nous recursos.

 

 • Què passa si faig servir una bossa diferent?

Un cop implantat el nou sistema de recollida selectiva a tota la ciutat, si s’utilitza una bossa diferent, no serà recollida.

 

 • Per què per l’orgànica la bossa ha de ser compostable?

Perquè la bossa de plàstic no es composta com les restes orgàniques i es converteix en un impropi generant un compost de mala qualitat.

 

 • Com podreu saber si separeu bé els residus? Obrireu les bosses?

Un cop implantat el nou sistema de recollida selectiva a tota la ciutat, el servei d’inspecció municipal prendrà les mesures necessàries per vetllar pel bon funcionament del nou model de recollida.

 

 • Què faig si se m’acaben les bosses?

Un cop se us acabin les bosses homologades haureu d’anar a l’Oficina de Ripollet Aporta.

 • Com s’obren els contenidors tancats?

Els contenidors tancats s’obriran amb la targeta electrònica que tindrà cada habitatge o amb una aplicació per al mòbil.

 

 • Els contenidors estaran oberts tots els dies?

Dependrà del tipus de residu, de la zona on es visqui i si és un comerç o un domicili. Més informació, aquí.

 

 • Què passa si perdo la targeta o no em funciona?

Haureu de contactar amb l’Oficina de Ripollet Aporta.

 

 • Quins residus es poden llençar a les bústies de tèxtil sanitari? Com puc sol·licitar l’ús de les bústies tèxtils?

Els residus que es poden llençar son: bolquers i productes d’higiene íntima de la dona, excrements d’animals domèstics i la sorra dels gats. Per sol·licitar-ne l’ús haureu d’anar a l’Oficina de Ripollet Aporta.

 • Què puc fer si no puc baixar la bossa a l’hora de la recollida?

Un cop implantat el nou sistema de recollida selectiva a tota la ciutat, si falta poc per l’hora de la recollida i és un fet puntual, les podreu baixar abans. Si no és el cas, utilitzar el sistema d’àrees d’emergència. Podeu consultar les ubicacions i els horaris aquí.

 

 • Què passa si baixo els residus el dia que no toca o estan mal separats? Si ho faig malament, em sancionaran?

Un cop implantat el nou sistema de recollida selectiva a tota la ciutat, l’Ajuntament vetllarà sempre per fer pedagogia del medi ambient i només en els casos recurrents o excepcionals s’aplicaran mesures sancionadores.

 

 • Què faig si tinc una emergència o marxo de vacances i necessito llençar els residus?

En aquests casos es podran utilitzar les àrees d’emergència, Podeu consultar els horaris i les ubicacions del sistema d’emergència aquí.

 

 • Què faig si tinc una situació particular, com ara incompatibilitat horària per treure els residus o d’altres?

En aquests casos es podran utilitzar les àrees d’emergència. Podeu consultar els horaris i les ubicacions del sistema d’emergència aquí.

 

 • Què he de fer si se’m trenca el cubell de l’orgànica o tinc una altra incidència amb els materials entregats?

Haureu de contactar amb l’Oficina de Ripollet Aporta.