Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió dels recursos econòmics

Com es gestionen els recursos econòmics de l'Ajuntament: pressupostos, salaris, contractacions i subvencions, entre altres.

Pressupost municipal

Informació sobre el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i consulta d'exercicis anteriors. Informació sobre els moviments de pressupost com modificacions pressupostàries o execucions trimestrals, entre altres.

Personal municipal

Informació sobre el personal municipal, les retribucions i l'oferta pública d'ocupació.

Pla anual de contractació 2022

Document estimatiu que conté els contractes d’obres, subministrament i serveis subjectes a regulació harmonitzada i d’altres contractes no subjectes però que s’han de licitar durant l’any 2022.

Convenis

Convenis signats per l'Ajuntament els anys 2020 i 2021