Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet Aporta

Glossari

Principals conceptes relacionats amb Ripollet Aporta

Biodegradable:tipus de substància amb una capacitat per a degradar-se de manera natural, és a dir a partir d’altres éssers vius.

Compostable: aquells productes biodegradables que quan es descomponen alliberen nutrients en el sòl necessaris per a garantir un creixement correcte de les plantes i altres organismes.

Deixalleria: instal•lació de recepció selectiva de residus municipals, on l'accés està permès dins d'un determinat horari. Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer o bé per donar suport als serveis existents.

FORM: fracció orgànica dels residus municipals.

Impropi: residus dipositat incorrectament en un tipus de contenidor, dificultant d’aquesta manera les accions de selecció de residus. Per exemple llençar un cartró de llet al paper-cartró enlloc de fer-ho al d’envasos.

Reciclatge: procés de recol•lecció i transformació de materials per a aprofitar-los i convertir-los en nous productes, de manera que es contribueix en la conservació de reserves naturals, la reducció de la despesa energètica i a la protecció d’hàbitats.

Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.

Residus comercials: residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, els serveis de restauració i bars, les oficines i els mercats, així com la resta del sector serveis.

Residus domèstics: residus generats a les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques.

Residus industrials: resultants dels processos de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial.

Residus municipals: seran residus de competència municipal, els residus domèstics i els residus comercials no perillosos.

Recollida: operació que consisteix a recollir, classificar o agrupar residus per transportar-los.

Recollida selectiva: procés de separació i dipòsit de residus sòlids en diferents contenidors per a que puguin ser recollits i posteriorment reciclats.