Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 20-04-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 20 d'abril de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 99.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 123.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 126.

3.1.4. Adhesió a l’Acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de subministrament de la uniformitat de la Policia Local i d’altre personal de Ripollet (exp. 2017.03).

3.1.5. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació de l’inici d’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert sumari, el contracte de servei per a la impartició d’accions formatives del Departament d’Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, abril.  

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Creació places d’estacionaments per a motocicletes al carrer Canigó, 1-3.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació justificació i pagament subvencions 2019.

6.1.2. Devolució de la fiança del contracte administratiu de servei de prevenció i control de la legionel·losis, desinfecció, desratització i desinsectació en les instal·lacions esportives de Ripollet.

6.1.3. Devolució de la fiança depositada pel contracte administratiu de subministrament, mitjançant arrendament financer (leasing), de diferent material per al gimnàs i sala de spinning del poliesportiu municipal de Ripollet

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Danys al patrimoni municipal.

7.1.2. Baixa del Padró municipal reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/3082).

7.1.3. Baixa del Padró municipal gual (exp. 2019/1553).

7.1.4. Baixa del Padró municipal gual (exp. 2020/494).

7.1.5. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/709).

7.1.6. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/2616).

7.1.7. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors (exp. 2021/1271).

7.1.8. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors (exp. 2021/373).