Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 06-07-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 6 de juliol de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació de factures, relació 192 –Governança–.

2.1.2. Aprovació de factures, relació 215 –Governança–.

2.1.3. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de servei de vigilància, consergeria i neteja de l’aparcament municipal El Molí.

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i Comerç:

3.1.1. Acceptació de la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2021 de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, codi XGL 21/Y/308377.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Seguretat i Proximitat:

4.1.1. Autorització anul·lació ampliació gual al carrer Rocabruna, 20.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Lliurament placa gual (exp. 2020-3964).

5.1.2. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020-4235).

5.1.3. Baixa gual del Padró de guals i reserves d’estacionaments (exp. 2019-6791).

5.1.4. Baixa gual del Padró de guals i reserves d’estacionaments (exp. 2019-2151).

5.1.5. Autorització llicència instal·lació grua torre (exp. 2020/4818).