Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 28-09-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 28 de setembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici 

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 

3.1. Economia:

3.1.1 Adhesió 3a pròrroga contracte subministrament gas natural.

3.1.2. Cànon 2021 per l’explotació de l’aparcament de camions del sector La Granja Martinet.

3.1.3. Aprovació de factures - Relació 340.

3.1.4. Aprovació de factures - Relació 339.

3.1.5. Aprovació de factures - Relació 342.

3.1.6. Aprovació de factures - Relació 326.

3.1.7. Calendari Fiscal 2021 - Escola de Música.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Salut Pública:

4.1.1. Aprovació conveni Associació espanyola contra el càncer (AECC) per dur a terme el projecte "Lluita contra el càncer 2021 a Ripollet"

4.1.2. Aprovació conveni Associació Catalana contra el Pàrkinson (ACAP) per dur a terme el projecte “Suport psicològic als afectats per la malaltia de Pàrkinson i als seus familiars 2021”. 

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Baixa i anul·lació d´autoliquidació de tall de via pública.

4.2.2. Baixa i anul·lació d´autoliquidació generada per transport especial.

4.3. Serveis Socials:

4.3.1. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet, Curs 2020/2021, mes de juliol 2021.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Llicència reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/5496)

5.1.2. Instal·lació reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/1310)

5.1.3. Instal·lació reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/6043)

5.1.4. Correcció error material acord núm. 4.1.5. JGL de 4 de febrer de 2020.

5.1.5. Autorització reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/5739)

5.1.6. Autorització reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/969)

5.1.7. Aprovació Certificació d’obres núm. 1, de la substitució de la coberta de l’edifici de la Brigada d’obres.

5.1.8. Instal·lació reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/7355)

5.1.9. Trasllat reserva estacionament mobilitat reduïda. (Ex. 2021/5497)

5.1.10. Remissió expedient Responsabilitat Patrimonial al Jutjat.