Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 26-10-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 26 d'octubre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Contracte menor de serveis per al control sanitari dels establiments alimentaris minoristes i de restauració del municipi de Ripollet.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 

4.1. Serveis Socials:  

4.1.1. Sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2021-2022. 

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 

5.1. Esports:

5.1.1. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Bàsquet Gassó Femení, per a activitats esportives.

5.1.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Patinatge Artístic Ripollet, per a activitats esportives. 

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme: 

6.1.1. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.

6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, fase II.

6.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 3, de les obres de dotar de rotondes per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers Indústria i del Riu. 

6.1.4. Declaració de prohibició de contractar les mercantils CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU I DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL, SL, amb l’Ajuntament de Ripollet.

6.1.5. Declaració de prohibició de contractar de la mercantil RIGEL OVER, SL, amb l’Ajuntament de Ripollet.

6.1.6. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil POLAR STATE, SL.