Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 22-06-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 22 de juny de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 188 –Drets Socials–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 214 –Drets Socials–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 217 –Desenvolupament Comunitari–.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació bases per cobrir 3 places de l’escala d’Administració especial –sots-escala de serveis especials– classe agent de la policia local, mitjançant concurs-oposició lliure.

3.2.2. Rectificar error material acord de la Junta de Govern Local, de 15 de juny de 2021, d’aprovació bases 2 places de caporal de la policia local, mitjançant concurs-oposició promoció interna.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Acceptació de la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses” dins el Catàleg de serveis de l’any 2021.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Agrupació Pessebristes de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència d'obres per a l'ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar, per a la creació de dos habitatges independents amb dues places d'aparcament.

6.1.2. Aprovació augment amidament i certificació sisena i última de les obres de reforma i millora del carrer Sant Sebastià, fase 1.

6.1.3. Aprovació augment amidament i certificació setena i última de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol.

6.1.4. Aprovació Projecte de substitució de la impermeabilització de dues piscines i vas de compensació al poliesportiu municipal.

6.1.5. Declaració de prohibició de contractar les mercantils Constraula Enginyeria i Obres, SAU i Dimas, Empresa d’Inserció Social, SL, amb l’Ajuntament de Ripollet.

6.2. Protecció del Medi:

6.2.1. Pagament de la certificació 8 corresponent al conveni de Col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll.