Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 16-02-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 16 de febrer de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet.

4.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, febrer.  

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Desestimació devolució import retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de Formació i Dinamitzador sociocultural de l’Ajuntament de Ripollet.

6.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres a la rambla de les Vinyes, 27.

6.1.2. Baixa gual al carrer Casanovas, 27.

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Acord de llicència ambiental a la mercantil Ingeniería Magnética Aplicada, SL, per modificació substancial respecte a l’activitat de fabricació de productes de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. Catalunya, 5-7.