Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 12-01-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 12 de gener de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de la gestió del servei educatiu i social Centre Obert La Placeta.

3.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d’atenció domiciliària als ciutadans de Ripollet.

3.1.3. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM del servei d’assegurances dels vehicles terrestres (exp. 2019.01, Lot 2), així com la primera pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM del servei d’assegurances (exp. 2019.01): accidents (Lot 1), responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’Administració (Lot 3), defensa jurídica i reclamació de danys (Lot 4).

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació bases per constituir una borsa de treball de treballadors/res socials, mitjançant concurs-oposició lliure, per cobrir necessitats temporals i substitucions de personal de l’Ajuntament de Ripollet.