Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 09-12-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 9 de desembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i Comerç:

3.1.1. Adjudicació del contracte menor de servei per a la consultoria 4.0 a les empreses del projecte Tecno Talent Vallés.

4.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació:

4.1.1. Baixa infants Escola Bressol La Rodeta del Molí, per absentisme no justificat.

5.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Atorgament de subvenció nominativa, a favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2021. I formalització del corresponent conveni.

6.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Serveis Municipals i Municipalització:

6.1.1. Aprovació liquidació llicència temporal cambra frigorífica mercat municipal.

6.2. Protecció del Medi:

6.2.1. Acceptació de la subvenció, atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al Programa d’actuacions de millora urbana i social 2020-2023 (PAMUS). Anualitat 2021.