Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 15-06-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 15 de juny de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits –aprovació de factures–, relació 134.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 168.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 186.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 187.

3.1.5. Aprovació de factures, relació 193.

3.1.6. Segona pròrroga del contracte de serveis de disseny, producció, impressió i distribució de la comunicació institucional de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.7. Contractació derivada d’acord marc per al subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (exp. 2018.04) mitjançant l’adhesió a l’acord marc de l’ACM.

3.1.8. Contractació derivada d’acord marc per al subministrament d’equip d’impressió i de multifunció en la modalitat d’arrendament (impressora oficina Jutjat de Pau).

3.1.9. Aprovació inici de l’expedient administratiu de concessió administrativa de domini públic de bar-restaurant del Centre de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació bases per al procés de selecció, pel sistema de concurs oposició per foment de la promoció interna, d’una plaça de caporal de la policia local més una altra plaça vacant de caporal que pugui esdevenir a conseqüència de l’execució del procés de promoció interna iniciat en 2020.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, març 2021.

4.1.2. Beques menjador escolar escoles bressol municipals curs 2020/21, abril 2021.

4.1.3. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, juny.  

4.2. Feminismes:

4.2.1. Acceptació de la subvenció parcial atorgada per part la Diputació de Barcelona, de l’ajut econòmic en règim de concurrència competitiva, de la convocatòria 2021, del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 “finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes” codi 21/y/306175.

4.3. Educació:

4.3.1. Justificació subvenció 2020 –Associació fem pedagogia per una vida digna per a tothom– Projecte GPS a un món millor.

4.4. Seguretat i Proximitat:

4.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua municipal, maig 2021.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació modificació minuta conveni i justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Peña Andaluza flamenca cultural recreativa la Macarena amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2021/623).