Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 09-02-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 9 de febrer de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Ocupació:

3.1.1. Aprovació de l'inici d'expedient administratiu de contractació per a l'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert sumari, el contracte de servei de disseny i elaboració d'una aula Entorn Virtual d'Ensenyament i Aprenentatge (EVEA) per al Departament d'Ocupació.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Salut:

4.1.1. Aprovar la cancel·lació de les dades dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA) en el Registre de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega, per obres a la rambla de les Vinyes, 7.

4.2.2. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipals al mes de gener 2021.

5.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

 5.1. Urbanisme:

 5.1.1. Baixa gual carrer Verge de Montserrat, 14, baixos 3a.