Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió d'1-06-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, d'1 de juny de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 133.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 154.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 162.

3.1.4. Adjudicació contracte administratiu de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.5. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació del contracte de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet.

3.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de punt d’assessorament energètic –PAER– de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.7. Referent a la sol·licitud d’accés al contingut dels projectes tècnics de tots els licitadors del contracte mixt de concessió de la prestació del servei escolar de menjador de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet, i el servei de dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l’espai intel·lectiu del migdia.

3.1.8. Canvi responsable contracte escola de música.

3.1.9. Contracte menor servei d’accions comunitàries de suport per l’alumnat amb necessitats socials o en risc d’exclusió.

3.1.10. Contracte menor per al servei de rènting d’un any d’un carretó elevador per a la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.11. Desestimació recurs de reposició. Contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al Dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació conveni marc amb la Universitat de Barcelona.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Educació:

4.1.1. Donar compte de l’ajut de la Diputació de Barcelona per al sosteniment del servei d’escola bressol municipal del curs 2018-19.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC), amb motiu del projecte d’activitats culturals de l’entitat l’any 2020.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2020/832).

6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal.

6.1.3. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil STAFF SEDO, SL.