Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 13-07-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 13 de juliol de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 242 –Presidència–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 243 –Desenvolupament Econòmic–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 244 –Drets Socials–.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 247 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.5. Aprovació de factures d’abonament.

3.1.6. Contractació derivada d’acord marc de l’ACM de subministrament de la uniformitat de la Policia Local de Ripollet (exp. 2017.03).

3.1.7. Adhesió de l’Ajuntament de Ripollet al contracte derivat 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).

3.2. Persones:

3.2.1. Assignació temporal funcions lloc de treball cap d’unitat d’Esports.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, en el marc del catàleg de serveis de l’any 2021 de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, codi XGL 21/Y/308378.

4.1.2. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial” dins el Catàleg de serveis de l’any 2021.

4.1.3. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats en nom de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a la realització de l’actuació Suport a la indústria als PAE de Montcada i Reixac i Ripollet, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, codi XGL 21/Y/308215.

4.1.4. Adjudicació del contracte menor de serveis de consultoria especialitzada, per a la construcció d’un marc estratègic del territori industrial de la ciutat de Ripollet.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Acceptació de la subvenció de la subvenció de la Diputació de Barcelona, línia 7, “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la covid-19”, en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals.

5.1.2. Acceptació del recurs material auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació xarxa de governs locals 2020-2023, codi 21/y/302536.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Habilitar una zona reservada d’estacionament de transport escolar al carrer Font de Can Mas, 2.

5.2.2. Habilitar una zona d’estacionaments de motocicletes i instal·lació mirall al carrer Pizarro, 44-46-49.

5.2.3. Trasllat zona de càrrega i descàrrega genèrica al carrer Magallanes, 4.

5.2.4. Senyalització d’Espai lliure de fums al carrer Calvari, 120.

5.2.5. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua municipal al juny de 2021.