Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 07-09-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 7 de setembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació contracte servei de Borsa d'habitatge de lloguer.

3.1.2. 1a pròrroga contracte servei Centre Obert.

3.1.3. Liquidacions taxes 2021 Mercadona, SA; espai públic a les instal·lacions del Mercat municipal.

3.1.4. Aprovació de factures. RELACIÓ 315.

3.1.5. Aprovació de factures. RELACIÓ 322, GENERA.

3.1.6. Aprovació de factures. RELACIÓ 318, ENDESA.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes d’abril de 2021.

4.1.2. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet, curs 2020/21, mes de maig 2021.

4.1.3. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes de maig de 2021.

4.1.4. Beques menjador escoles bressols, curs 2020/21, mes de juny 2021.

4.1.5. Beques menjador escolar, curs 2020/21, mes de juny 2021,

4.2. Educació:

4.2.1. Aprovació Conveni Associació Fem pedagogia i Ajuntament de Ripollet, per a dur a terme el Projecte GPS a un futur millor, Curs 2020-21.

4.2.2. Reintegrament de la subvenció atorgada a la Societat Coral El Vallès, dins de la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats culturals de caràcter puntual per a formació musical durant l’any 2020.

4.2.3. Aprovació de la justificació de la subvenció de formació musical, 4rt trimestre 2020.

4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de Grua municipal, al mes de juliol de 2021.

4.3.2. Autorització ocupació via pública per obres al carrer Tamarit 78, Comissaria de la Policia Nacional.

4.3.3. Renúncia autorització contragual de la Comunitat de Propietaris d’Avinguda Catalunya 31 - C/Tramuntana 11.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Mobilitat i Transport Públic: 

5.1.1. Conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades d’autobús del municipi.

5.2. Urbanisme:

5.2.1. Autorització llicència d'obres de canvi d’ús de dos locals, a dos habitatges al carrer Calvari, núm. 32.

5.3. Serveis Municipals i Municipalització:

5.3.1. Aprovació de la liquidació de la Taxa, any 2020 d’autoritzacions provisionals d’utilització de places d’aparcament municipals a l’aparcament El Molí i ocupació de l’espai i serveis de les zones comunitàries, del Mercat municipal, com a zona de càrrega i descàrrega a Mercadona, SA.