Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 16-11-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 16 de novembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia: 

3.1.1. Aprovació de factures , relació 400 –àmbit de Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 407 –àmbit de Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 410 –àmbit de Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.4. Devolució de garanties definitives de la licitació de tres contractes de servei de grua municipal i retirada de vehicles de la via pública al municipi de Ripollet.

3.1.5. Primera pròrroga del contracte administratiu de serveis de control de plagues de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

4.1. Ocupació: 

4.1.1. Aprovar la minuta del Conveni regulador de concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per al projecte denominat “Suport a les actuacions municipals per a la sostenibilitat (SAMS)”, en el marc del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, exp. 901219/2020. 

4.1.2. Aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’IES Lluís Companys, per a la realització de formació pràctica no remunerada, en centres de treball durant el curs 2021-2022.

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Aprovació de la convocatòria per l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel desenvolupament econòmic local durant l’any 2021.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 

5.1. Serveis Socials: 

5.1.1. Prestació social econòmica (exp. 2021/5180).

5.1.2. Prestació social econòmica (exp. 2021/5615).

5.1.3. Prestació social econòmica (exp. 2021/5792).

5.1.4. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i centres educatius, per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament de les subvencions de material escolar curs 2021-2022.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua municipal al mes d’octubre de 2021.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports: 

6.1.1. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Ripollet Unió Atlètica, per a activitats esportives.

6.1.2. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Institut Can Mas, per a activitats esportives.

6.1.3. Aprovació justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Club Hoquei Ripollet, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 

7.1. Urbanisme: 

7.1.1. Autorització llicència parcel·lació finca (exp. 2021/1315).

7.1.2. Devolució de la garantia definitiva a la UTE Constraula-Dimas.

7.1.3. Aprovació inici de la licitació de l’execució del projecte de diverses millores a l’Escola Anselm Clavé.

7.2. Serveis Municipals i Municipalització: 

7.2.1. Aprovació liquidació llicència temporal cambra frigorífica mercat municipal.

7.3. Protecció del Medi: 

7.3.1. Acceptació d’ajuts sol·licitats a la Diputació de Barcelona dins del marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals 202,1 Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.