Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 27-04-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 27 d'abril de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 109.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 124.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 127.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç:

4.1.1. Justificació i pagament subvenció a l’Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet, per a la promoció del comerç local 2020.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Educació:

5.1.1. Aportació econòmica Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), any 2020.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Creació estacionaments per a turismes en semibateria al carrer Indústria.

5.2.2. Instal·lació de bandes de reducció de velocitat al carrer Pizarro.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Cultura i Tradició, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Lliurament placa gual (exp. 2019-6241).

7.1.2. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/5526).

7.1.3. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/4173).

7.1.4. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu (exp. 2021/1353).

7.1.5. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/6558).

7.1.6. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2019/4510).  

7.1.7. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l’OMRQP del Projecte del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.