Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 05-10-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 5 d'octubre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici. 

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 

3.1. Persones:

3.1.1. Aprovació Conveni practiques Treball Social. 

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Patrimoni:

4.1.1. Modificació representant Consorci Normalització Lingüística a la Comissió tècnica Nomenclàtor. 

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència parcel·lació finca del carrer Sant Sebastià núm. 71.