Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 02-02-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 2 de febrer de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Serveis Jurídics:

3.1.1. Taxa prestació serveis de la Policia Local. Sol·licituds devolució taxa servei retirada vehicle de la via pública.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació de factures, relació 26.

4.1.2. Baixa d’autoliquidacions per error material.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Ocupació:

5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de manteniment del programari Aplicatiu Spin SaaS (Software as a Service), per a la gestió diària global dels serveis de l'àmbit de Desenvolupament Econòmic: Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet.

6.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, octubre de 2020.

6.1.2. Beques menjador escolar escoles bressols municipals de Ripollet curs 2020/21, novembre 2020.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipals al mes de desembre de 2020.

6.2.2. Autorització ampliació gual al carrer del Riu, 9 B.

6.2.3. Autorització baixa zona de càrrega i descàrrega al carrer Montcada, 22 i anul·lació taxa.

6.2.4. Autorització zona reservada estacionaments de motocicletes al carrer Doctor Gil, 6.

6.2.5. Instal·lació d’estacionaments de motocicletes i turisme al carrer Montcada, 4.

6.2.6. Instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Jacinto Verdaguer, 1-3.

6.2.7. Autorització zona de càrrega i descarrega, per obres, a la rambla les Vinyes, 37.

6.2.8. Autorització protecció gual amb topall al carrer Sant Sebastià, 67.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència obres enderroc edifici del carrer Calvari, 58.

7.1.2. Autorització llicència d'obres canvi d'ús de local a habitatge al carrer Duc de Tetuán, 13.

7.1.3. Autorització llicència obres per la finalització de la construcció edifici plurifamiliar amb 5 habitatges, 5 places d'aparcament i 3 trasters al carrer Pau Casals, 75.