Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 30-03-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 30 de març de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 96.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 97.

3.1.3. Baixa autoliquidacions error material.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació de la convocatòria i bases reguladores que hauran de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs, per a la constitució de diverses borses de treball i selecció de diferents perfils professionals de caràcter laboral temporal en el programa “SUPORT ACTUACIONS MUNICIPALS PER A LA SOSTENIBILITAT (SAMS)”, primera convocatòria 2020-2021.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, mes gener.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega (exp. 2021/2347).

5.2.2. Instal·lació de pilones retràctils a l’avinguda Catalunya/carrer Puigmal.

5.2.3. Autorització protecció gual (exp. 2021/2431).  

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització gual (exp. 2020/4808).

6.1.2. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2019/6773).

6.1.3. Baixa gual (exp. 2019/3719).

6.1.4. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/1324).

6.1.5. Autorització llicència gual i lliurament placa (exp. 2019/7375).

6.1.6. Lliurament placa gual (exp. 2020/136).

6.1.7. Lliurament dues plaques guals (exp. 2020/705).

6.1.8. Autorització obres adequació gual (exp. 2019/6720).

6.1.9. Atorgament llicència gual i lliurament placa (exp. 2019/6674).