Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 26-01-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 26 de gener de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures- GENERA.

3.1.2 Baixa d’autoliquidacions per error material.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Modificacions, altes i baixes de beques de menjadors escolars, curs 2020/21. Mes de gener.  

4.1.2. Beques de menjador escolar d’escoles bressols municipals de Ripollet, curs 2020/21. Mes desembre.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1. Devolució de la garantia definitiva de la licitació del contracte Formació i Dinamitzador sociocultural.