Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 06-04-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 6 d'abril de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 100.

3.1.2. Adhesió a l’acord marc de l’ACM de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (exp. 2018.04).

3.1.3. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d’escola de música municipal de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2021/4516).

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació de la convocatòria i bases reguladores que hauran de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs, per a la constitució de diverses borses de treball i selecció de diferents perfils professionals de caràcter laboral temporal en el marc projecte “Pla d’ocupació local per al suport a les mesures derivades de la covid19-2a edició”, promogut per l’Ajuntament de Ripollet per a l’any 2021.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Ajuts escoles bressol municipals, gener 2021.

5.1.2. Beques menjador escolar escoles bressol municipals curs 2020/21, febrer 2021.

5.1.3. Acceptació fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics" 2021, exp. 2021/0000447, codi 21/y298662.

5.1.4. Acceptació fons de prestació "Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials” 2021, exp. 2021/0000446, codi 21/y/298984.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Baixa reserva d’estacionament per a persones mobilitat reduïda (exp. 2019/7660).

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Regularització taxa serveis del mercat municipal (exp. 2020/230).

6.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu 58/2021-F.