Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 29-06-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 29 de juny de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 203 –Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 212 –Presidència i Democràcia–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 213 –Desenvolupament Econòmic–.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Convocatòria de beques de menjador d’escoles bressols municipals de Ripollet curs 2021-2022.

4.2. Seguretat i Proximitat:

4.2.1. Instal·lació senyalització vertical al vial del riu Ripoll.

4.2.2. Instal·lació pilones retràctils a l’avinguda Catalunya, 9.

4.2.3. Autorització ampliació gual i creació contragual a la Comunitat de Propietaris del carrer Tramuntana, 11 i avinguda Catalunya, 34.

4.2.4. Instal·lació bandes reducció de velocitat i pilones retràctils al carrer Verge de Montserrat, 80.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació Conveni col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de l’assistència tècnica per a la direcció de les obres del Projecte de remodelació del poliesportiu municipal fase 1 de Ripollet.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Devolució de garantia per la reposició de paviment per les obres d’enderroc d’un habitatge unifamiliar (exp. 2021/4246).

6.1.2. Devolució de garanties per les obres de reforma, ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a habitatge a l’edifici plurifamiliar (2021/3932).

6.1.3. Autorització llicència d'obres per a la rehabilitació i ampliació d'una nau industrial (exp. 2020/3143).  

6.1.4. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l’OMRQP del Projecte del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu ripoll de Ripollet, fase II.

6.1.5. Adjudicació obres del Projecte tècnic global del pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.