Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-03-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 23 de març de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 85.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 90.

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.4. Contracte menor servei manteniment i suport del programa Wcronos per l’any 2021.

3.1.5. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública de la concessió administrativa de domini públic del bar-restaurant del Centre de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, entre l’Institut Centre Villar i l’Ajuntament de Ripollet.

4.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació de l’inici d’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert sumari, el contracte de servei de consultoria i auditoria interna del sistema de gestió de la qualitat (lot 1) i del servei d’auditoria de re-certificació de gestió de la qualitat (lot 2), per a les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l’Ajuntament de Ripollet.

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la Unió de Comerciants de Ripollet, per a la contractació d'un servei de dinamització comercial.

5.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Educació:

5.1.1. Modificació del calendari i barem per a la preinscripció escolar, a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema, per al curs 2021-22.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal al passatge Can Boter.

5.2.2. Retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua, febrer 2021.

6.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència obres construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 5 habitatges i dos places d'aparcament al carrer Rocabruna, 29.

6.1.2. Autorització llicència obres construcció d'un edifici plurifamiliar amb 5 habitatges i 7 places d'aparcament al carrer Tamarit, 1.

6.1.3. Autorització llicència obres per a la rehabilitació i ampliació d'un edifici plurifamiliar per 3 habitatges i 4 places d'aparcament al carrer del Sol, 51.

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu, recurs 89/2021 D.