Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-11-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 23 de novembre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 409 –àmbit Drets Socials–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 410 –àmbit Ciutat i Sostenibilitat–.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de les bases específiques que han de regir el procés de selecció de dos places de peó/peona (subgrup E), mitjançant concurs oposició lliure.

3.2.2. Aprovació de les bases específiques que han de regir el procés de selecció de d’una plaça d’oficial 2a polivalent (subgrup C2), mitjançant concurs oposició lliure.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Acceptació de modificació de la concessió de subvenció, corresponent al projecte ARTS VISUALS RIPOLLET 2020, atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (número d’expedient CLT055/20/000017).

4.2. Patrimoni: 

4.2.1. Acceptació de modificació de la concessió de subvenció, corresponent al projecte EXPOSICIÓ CULTURA POPULAR A RIPOLLET 2020, atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (número d’expedient CLT025/20/000036).

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Serveis Municipals i Municipalització:

5.1.1. Conveni entre l’AMB i l’Ajuntament de Ripollet, per al finançament de les assistències tècniques per als treballs de la construcció d’una nova deixalleria al carrer Bilbao.