Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 08-06-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 8 de juny de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 170.

3.1.2. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de grua municipal i de retirada de vehicles de la via pública al municipi de Ripollet.

3.1.4. Exclusió únic licitador i declaració desert el contracte concessió administrativa de domini públic de bar-restaurant del Centre de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació oferta pública ocupació parcial 2021.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovar el pagament d’incentius dels mesos de gener a abril de 2021, a les persones participants del Programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, Programa UBICAT 2020 (SOC).

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Cultura:

5.1.1 Aprovació modificació minuta conveni i justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Amics del Teatre de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020.

5.1.2. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Centre d’Esplai la GRESCA, per al projecte “La GRESCA que mou el barri”.

5.1.3. Adjudicació contracte administratiu de servei d’auxiliars i tècnics de so de l’Ajuntament de Ripollet.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Autorització llicència d'obres construcció edifici plurifamiliar amb 5 habitatges i 4 places d'aparcament.

6.1.2. Autorització llicència divisió horitzontal (exp. 2020/3282).

6.1.3. Declaració de prohibició de contractar de la mercantil RIGEL STONE, SL amb l’Ajuntament de Ripollet.

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Concessió administrativa de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines informatives.

6.3. Protecció del Medi:

6.3.1. Pagament de la certificació núm. 9, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll.