Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 27-07-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 27 de juliol de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 244 –Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.2. Aprovació de factures, relació 254 –Ciutat i sostenibilitat–.

3.1.3. Aprovació de factures, relació 273 –Presidència i Democràcia–.

3.1.4. Aprovació de factures, relació 274 –Desenvolupament Econòmic–.

3.1.5. Aprovació de factures, relació 275 –Drets Socials–.

3.1.6. Aprovació de factures, relació 276 –Governança–.

3.1.7. Aprovació de factures, relació 277 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.8. Adjudicació de l’expedient administratiu de licitació del contracte de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet.

3.1.9. Contracte menor de servei de redacció de la modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit definit pel carrer de l’Estació entre els carrers del Doctor Gil i Nostra Senyora dels Àngels i les llindes de les finques de Nostra Senyora dels Àngels 10 i 12 fins al Doctor Gil 11 i 13.

3.1.10. Contracte menor artístic espectacle concert La Principal de la Bisbal.

3.1.11. Contracte menor artístic de l’espectacle de focs d’artifici.

3.1.12. Contracte menor servei lloguer equips sonorització i il·luminació de l’escenari brollador-parc Pinetons els dies 26 a 31 d’agost de 2021.

3.1.13. Contracte menor artístic Festival Ripollet Rock.

3.1.14. Declaració desert procediment de licitació del contracte de servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera –màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada– i l’Ajuntament de Ripollet.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Construcció i llicència gual (exp. 2020/3921).

4.1.2. Construcció i llicència gual (exp. 2021/2291).

4.1.3. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/1106).

4.1.4. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/289).

4.1.5. Autorització gual i lliurament (exp. 2020/7312).

4.1.6. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2021/4641).

4.1.7. Autorització obres per adaptar gual a la normativa municipal (exp. 2019/3969).