Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 13-10-21

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 13 d'octubre de 2021

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, relació 348 –Ciutat i Sostenibilitat–.

3.1.2. Aprovació de factures Relació 377 –Desenvolupament Comunitari–.

3.1.3. Contracte menor de servei de subministrament de 200 tanques per a la realització dels diferents actes esportius de la localitat.

3.1.4. Modificació acord Junta Govern Local, de 20 de juliol de 2021, adjudicació contracte menor servei de seguretat i vigilància de les activitats culturals.

3.2. Persones:  

3.2.1. Aprovació conveni marc amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Empresa i Comerç: 

4.1.1. Aprovació del pagament de l’aportació municipal al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al finançament de l’activitat de foment del turisme.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 

5.1. Serveis Socials:  

5.1.1. Justificació resolucions d’Alcaldia 608 i 1050 de 2020, ajuts urgents de targeta moneder.

5.1.2. Justificació resolucions d’Alcaldia 968 i 1223 de 2020, ajuts urgents d'habitatge.

5.1.3. Prestació social econòmica (exp. 2021/5786).

5.1.4. Prestacions socials econòmiques escoles bressol municipals, juny i juliol 2021.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Habilitar un pas elevat a l’avinguda del riu Ripoll.

5.2.2. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega particular al carrer Can Masachs, 10-14.

5.2.3. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres al carrer Padró, 66.

5.2.4. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega al carrer Pau Casals, 75.

5.2.5. Baixa i anul·lació d’autoliquidació tall de via pública.

5.2.6. Autorització ampliació de gual i contragual al carrer València, 8.

5.2.7. Anul·lació ampliació gual al carrer del Riu, 9.

5.2.8. Autorització de la retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes d’agost de 2021.

5.2.9. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua municipal al mes de setembre de 2021.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 

6.1. Urbanisme: 

6.1.1. Baixa del Padró municipal llicència reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/3040).

6.1.2. Baixa del Padró municipal llicencia gual (exp. 2020/5712).

6.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 1 de les obres del Projecte tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.  

6.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 1 de les obres del Projecte tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet, fase II.  

6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 

6.2.1. Concessió administrativa de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines informatives.