Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 31-05-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 31 de maig de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Serveis Jurídics:

3.1.1. Aprovació de l’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Monturiol, 35-37 de Ripollet.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació factures 2a quinzena maig 2022 (fase O).

4.1.2. Aprovació factures 2a quinzena maig 2022 (fase ADO).

4.1.3. Ordenar el pagament de l’aportació municipal al Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al finançament de l’activitat de foment del turisme.

4.1.4. Compensació de deutes amb l’Organisme de Gestió Tributària.

4.1.5. Primera pròrroga del contracte de servei de salvament, socorrisme i primers auxilis, per a les piscines cobertes i descobertes del poliesportiu municipal de Ripollet.

4.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Ripollet.

4.1.7. Adhesió i contractació basada en l’Acord marc de l’ACM de subministrament de sistemes de vídeoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp.2019.08).

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Ocupació:

5.1.1. Acceptar els recursos econòmics concedits per la Diputació de Barcelona, per a la realització de diferents actuacions, dins el catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”, en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

5.1.2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, i les entitats Associació Epona, Escola Tècnica del Vestir, Fundació Eurecat i Associació Basket Beat, per al desenvolupament del projecte agrupat “Com2industry Vallès Occidental”, en el marc dels Projectes Singulars, corresponent a la convocatòria 2021, Resolució EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, regulat per l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost.

5.2. Empresa i Comerç:

5.2.1. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, incloses en el “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

5.2.2. Aprovació de la justificació pel pagament dels premis de la campanya “La tardor porta premi”, sorteig de 10 targetes Més.

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestacions socials econòmiques, per a tractament i teràpies individuals o familiars, punt 3.2 (c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1705).

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a tractaments i teràpies individuals o familiars, punt 3.2 (c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2601).

6.1.3. Prestació social econòmica, per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1), odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat c.2), adquisició de material escolar i llibres fora de convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1133).

6.1.4. Revocació parcial fitxa 45.1 SAD, de l’addenda extraordinària covid19.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Instal·lació de pilones retràctils al carrer Collserola, 20.

7. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

 7.1. Cultura:

7.1.1. Aprovació de la liquidació de la Campanya de Teatre Música i Dansa, per a les escoles i instituts de Ripollet, corresponent al curs 2021-2022.

8. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

8.1. Urbanisme:

8.1.1. Llicència i construcció gual (exp. 2021/7464).