Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 20-12-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Beques menjador escoles bressol, setembre i octubre 2022.

3.1.2. Aprovació de la liquidació pel cofinançament del Servei de Teleassistència Local, pel període de setembre a desembre 2022.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Devolució de les fiances constituïdes, per l’ocupació temporal del domini públic d’espais de casetes-bar “xiringos” i barres de bar instal·lats, pels concerts organitzats per l’Ajuntament de Ripollet dins del marc de la Festa Major 2022.

4.1.2. Justificació de la subvenció nominativa, a favor de l’associació Societat Coral del Vallès, per a l’exercici 2021.

4.2. Esports:

4.2.1. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), corresponent al 49,39 % de l’import de les certificacions núm. 7, 8 i 9 de les obres de remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet, fase 1.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Devolució dipòsit de garantia obres majors (exp. 2022/6833).

5.1.2. Devolució dipòsit de garantia obres majors (exp. 2022/2860).

5.1.3. Baixa gual (exp. 2021/8157).