Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 29-03-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 29 de març de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestació social econòmica, d’urgència, per a allotjament residencial en situació de risc greu.

3.1.2. Convocatòria beques de material escolar (P3 a 4ESO) curs 2022-2023.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

 4.1. Urbanisme:

 4.1.1. Devolució de garantia per la reposició de paviment, per les obres d’enderroc d’habitatge unifamiliar i construcció auxiliar (exp. 2021/6316).

4.1.2. Devolució de garantia per la correcta gestio de residus, per les obres d’enderroc d’habitatge unifamiliar i construcció auxiliar (exp. 2021/6316).

4.1.3. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l’OMRQP del Projecte de millora de reurbanització del carrer Sagrera.