Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 14-06-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 14 de juny de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació factures, 1a emissió juny 2022 (fase O).

2.1.2. Aprovació factures, 1a emissió juny 2022 (fase ADO).

2.1.3. Liquidació Mercadona, SA, taxes 2022, espai comercial dins el mercat municipal.

2.1.4. Aprovació ordenació pagament subvenció parròquia de Sant Esteve 2020.

2.1.5. Aprovació ordenació pagament, P2022.2.0015797.000, a nom de l’Associació Ripollet Natura.

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, amb l’Institut Agustí Serra de Sabadell.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9547).

3.1.2. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9549).

3.1.3. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9550).

3.1.4. Beques menjador escolar, febrer 2022.

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de grua municipal, maig de 2022.

3.2.2. Peatonalització de les rambles Sant Esteve i Sant Jordi, en la seva totalitat, per a les temporades d’estiu–hivern i els seus horaris.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Justificació de la subvenció directa, a favor de l’Associació Ripollet Costums i Tradicions, amb motiu del projecte de Reis del Nadal 2021-2022 a Ripollet.

4.1.2. Justificació de la subvenció nominativa, a favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, per a l’exercici 2021.

5.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Mobilitat i Transport Públic:

5.1.1. Autorització a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), a rebre, a compte del municipi de Ripollet, els pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de l’àrea de Barcelona, resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.

5.1.2. Aprovació del Conveni per als exercicis de 2021 i 2022, entre Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, SAU, per la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Ripollet.

5.2. Urbanisme:

5.2.1. Devolució de garantia per les obres de reforma, ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2022/27).