Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 18-10-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 18 d'octubre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagaments operacions comptables següents: 2022.3.0000580.000, 2022.3.0000583.000, 2022.2.00026199.000, 2022.3.0000803.000, 2022.2.00026735.000, 2022.2.00026758.000, 2022.2.0000503R, 2022.2.00027632.000, 2022.2.00027634.000.

3.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d’informació i atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI de Ripollet, de la Regidoria de Feminisme de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.3. Devolució de garantia definitiva del contracte de lot 1 dels serveis de distribució de la Revista municipal de Ripollet, a Distpublic Servicios de Publicidad, SL, corresponent a la licitació dels serveis d’impressió i distribució de la Revista municipal.

3.1.4. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte mixt de subministrament i instal·lació i servei de manteniment de 7 càmeres de vigilància al municipi de Ripollet (2 a la cruïlla de la carretera de Santiga amb el carrer Magallanes; 1 a cadascuna de les parades de bus existents a la rambla de Sant Jordi, 122, 7 i 86, al carrer Sant Jaume, 1, i a la carretera de Barcelona, 254).

3.1.5. Segona pròrroga i modificació del contracte administratiu de serveis d’intervenció socioeducativa dins de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2020/393).

3.1.6. Cànon 2022 explotació de l'aparcament de camions sectors La Granja i Martinet.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a la realització del Programa Treball i Formació JOVES TUTELATS I EX-TUTELATS (SOC-TRFO JOVES), convocatòria per l’any 2022.

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i del Barcelonès.

4.2.2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripollet i la Unió de Comerciants de Ripollet.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1310).

5.1.2. Justificació despeses caixa fixa habitatge i altres.

5.1.3. Sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a entitat col·laboradora, amb la gestió ajuts menjador curs 2022-2023.

5.1.4. Aprovació de la liquidació del Servei local de teleassistència pel període de l’1 de maig al 31 d’agost de 2022.

5.2. Educació:

5.2.1. Aprovació bonificacions usuaris Escola de música curs 2022-2023.

5.2.2. Aprovació bonificacions usuaris escoles bressol municipals curs 2022-2023.

5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Baixa i anul·lació d’autoliquidació de reserva d’estacionament.

5.3.2. Alta contragual al carrer del Parc costat oposat al núm. 5.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (en endavant GRESCA) per a l’exercici 2021.

6.2. Esports:

6.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA IES Lluís Companys).

6.2.2. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA Escola Anselm Clavé).

6.2.3. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA Escola Francesc Escursell).

6.2.4.  Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (Club Patinatge Artístic Ripollet).

6.2.5. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AV Tiana–Pont Vell, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Enric, 35.

7.1.2. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació i creació d’un nou habitatge en l’edifici existent al carrer Afores, 22.

7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Aprovació de devolucions liquidacions de la venda de roses Sant Jordi 2022 (exp. 2022/869).

7.2.2. Aprovació de devolucions liquidacions de la venda de roses Sant Jordi 2022 (exp. 2022/1268).