Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 22-02-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 22 de febrer de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestació social econòmica, per a tractament terapèutic de gener a juny de 2021 (exp. 2022/408).

3.1.2. Prestació social econòmica, per a tractament terapèutic (exp. 2022/550).

3.1.3. Prestació social econòmica, per a tractament terapèutic (exp. 2022/544).

3.1.4. Prestació social econòmica, per a lloguer (exp. 2021/7816).

3.1.5. Prestacions socials econòmiques, d’urgència, per a transport adaptat (exp. 2022/177).

3.1.6. Beques menjador escolar curs 2021-2022, octubre de 2021.

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Instal·lació pilones retràctils (exp. 2022/769).

3.2.2. Habilitar estacionaments de motocicletes al carrer Montseny, 12.