Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 26-07-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 26 de juliol de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 2022.2.00019878.000, 2022.2.0000372R, 2022.2.0000373R, 2022.2.0000374R, 2022.2.0000375R, 2022.2.0000376R, 2022.2.0000377R, 2022.2.0000384R, 2022.2.0000378R, 2022.2.0000379R, 2022.2.0000380R, 2022.2.0000381R, 2022.2.0000383R, 2022.2.0000382R, 2022.2.00019922.000, 2022.2.00019923.000 i 2022.2.0000370R.

3.1.2. Aprovació factures 2a emissió juliol 2022 (fase O).

3.1.3. Aprovació factures 2a emissió juliol 2022 (fase ADO).

3.1.4. Tramitació OFI juny 2022.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/8398).

4.1.2. Prestació social econòmica, per a desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/4277).

4.1.3. Beques menjador escolar curs 2021-2022, abril 2022.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Patrimoni:

5.1.1. Acceptació de la concessió dels fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels museus locals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

6.ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Serveis Municipals i Municipalització:

6.1.1. Retirada dels contenidors de recollida de roba instal·lats a la via pública.