Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 20-09-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 20 de setembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Licitació contracte administratiu de subministrament del sistema de radiocomunicacions digital (dmr) per a la Policia Local de Ripollet.

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovació Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de practiques acadèmiques en entitats col·laboradores.

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i comerç:

3.1.1. Aprovació inicial del projecte d’obres “Projecte bàsic i d’execució de la reforma de l’equipament municipal emplaçat al carrer Molí, s/n, de Ripollet per a implantar el viver d’empreses i oficines.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i La Gresca pel Projecte Esplai Diari 2021.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència de parcel·lació finca del carrer Calvari núm. 64.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació provisional justificació subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat AMPA ESCOLA ANSELM CLAVÉ per a activitats esportives.

6.1.2. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a l’AMB corresponent al 49,39% de l’import de les Certificacions núms. 3 i 4 de les obres de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet, Fase 1.

6.1.3. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a l’AMB corresponent al 49,39% de l’import de les Certificacions núms. 5 i 6 de les obres de remodelació del Poliesportiu Municipal de Ripollet, Fase 1.