Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-05-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 24 de maig de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3.  ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, tramitació OFI 1a quinzena abril 2022, relació 202220000204R.

3.1.2. Col·locació excedents de Tresoreria.

3.1.3. Desistiment d’adjudicació i aprovació de l’inici de nou expedient administratiu de licitació pública, del contracte de servei de divulgació ambiental del projecte Casa natura de Ripollet.

3.1.4. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte mixt de subministrament i obres, per a la renovació de la gespa del camp de futbol Industrial de Ripollet.

3.2. Persones:

3.2.1. Convocatòria i bases específiques per a la selecció, mitjançant sistema de concurs oposició lliure, de dues places de tècnic/a de grau mitjà de Serveis Econòmics.

3.2.2. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, amb l’Escola Vitae de Cerdanyola del Vallès (exp. 2022/2651).

3.2.3. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, amb l’Escola Vitae de Cerdanyola del Vallès (exp. 2022/2653).

4.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació inici de l'expedient administratiu de licitació del contracte de servei, per a la impartició d'accions formatives pertanyents a diferents projectes ocupacionals i la formació ocupacional local del Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet, a executar durant l'any 2022.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a l’escolarització a l’educació infantil (exp. 2021/4894).

5.1.2. Prestació social econòmica, per a promoure la integració sociolaboral (exp. 2022/1063).

5.1.3. Convocatòria beques menjador escoles bressol municipals curs 2022-2023.

5.1.4. Beques menjador escolar curs 2021-2022, gener de 2022.

5.1.5. Justificació subvenció Parròquia de Sant Esteve 2020.

5.2. Habitatge:

5.2.1. Liquidació a la Diputació de Barcelona del cofinançament del cost de la redacció de Pla local d'habitatge de Ripollet.

5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Instal·lar pilones retràctils (exp. 2022/2884).

5.3.2. Habilitar una zona d’estacionaments per a motocicletes (exp. 2022/2853).

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Acceptació de la concessió del recurs de suport material: Jornades d’esport adaptat Vela de Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 dins de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023.

6.1.2. Acceptació de la concessió del recurs de suport material: Jornades d’esport adaptat Equitació de Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 dins de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023.

6.1.3. Aprovació provisional justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Adjudicació obres de Projecte de manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet.

7.1.2. Declarar deserta la licitació de les obres del Projecte de substitució de la impermeabilització de dues piscines i vas de compensació al poliesportiu municipal.