Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 10-05-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 10 de maig de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI, relacions 2022.2.0000152R i 2022.2.0000153R.

3.1.2. Aprovació ordenació pagament, factures abril, relacions 2022.2.0000175R; 2022.2.0000176R; 2022.2.0000177R; 2022.2.0000178R; 2022.2.0000179R; 2022.2.0000180R; 2022.2.0000181R; 2022.2.0000182R; 2022.2.0000183R; 2022.2.0000184R; 2022.2.0000185R i 2022.2.0000186R.

3.1.3. Adjudicació del contracte administratiu de servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de l’avinguda del riu Ripoll de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.4. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació contracte administratiu de servei de manteniment dels camps i pistes de gespa artificial de les instal·lacions esportives municipals de Ripollet.

3.1.5. Contracte menor servei de redacció del projecte de condicionament i naturalització d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Prestació social econòmica, per a transport adaptat (exp. 2021/8954).

4.1.2. Prestacions socials econòmiques, escoles bressol municipal, gener 2022 (exp. 2021/8553).

4.1.3. Prestacions socials econòmiques, escoles bressol municipal, febrer 2022 (exp. 2021/8553).

4.2. Educació:

4.2.1. Aportació de l’Ajuntament de Ripollet, al Consorci per a la Normalització Lingüística, any 2021.

4.3. Seguretat i Proximitat:

4.3.1. Instal·lar bandes de reducció de velocitat al carrer Verge de Montserrat, 29-31.

4.3.2. Autoritzar, retirada de vehicles de la via pública, amb el servei de grua municipal, abril 2022.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

 5.1. Cultura:

5.1.1. Acceptació del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

5.1.2. Acceptació de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Llicència gual (exp. 2021/8390).

6.1.2. Autorització llicència legalització de les obres de reforma, ampliació i creació d’un segon habitatge (exp. 2022/585).

6.1.3. Autorització modificació llicència d’obres construcció edifici plurifamiliar amb 58 habitatges, 69 places aparcament i 60 trasters (exp. 2018/2437).

6.1.4. Autorització modificacions llicència d’obres construcció de dos edificis, un plurifamiliar entre mitgeres amb 8 habitatges i 8 places aparcament i un altre amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb una plaça d’aparcament (exp. 2018/3075).

6.1.5. Adjudicació obres de la memòria valorada de les obres de rehabilitació de tres habitatges municipals.