Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 26-04-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 26 d'abril de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis, per l’Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2022.

3.1.2. Aprovació definitiva crèdits incobrables (fallits) a proposta de l’ORGT.

3.1.3. Aprovació de relacions de pagaments, que figuren incloses en les relacions: 2022.2.0000129R; 2022.2.0000130R; 2022.2.0000131R; 2022.2.0000132R; 2022.2.0000133R; 2022.2.0000134R, de data 6 d’abril de 2022 i ordenació del seu del pagament.

3.1.4. Aprovació de relacions de pagaments, que figuren incloses en les relacions: 2022.2.0000135R; 2022.2.0000137R; 2022.2.0000138R; 2022.2.0000139R; de data 06 d’abril de 2022 i ordenació del seu pagament.

3.1.5. Aprovació i ordenació del seu pagament –Tramitació OFI’s Gener 2022- Relació 2022.2.0000140R.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador Escoles Bressols, Octubre 2021.

4.1.2. Beques menjadors Escoles Bressols, Novembre i Desembre 2021.

4.2. Educació:

4.2.1. Modificació del calendari i barem per a la preinscripció escolar, a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema, per al curs 2022-23.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Protecció del Medi:

5.1.1. Subvencions per actuacions de manteniment i conservació de lleres 2020-2021 a les conques internes de Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua.