Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 21-06-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, 21 de juny de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Pagament de la certificació d’obra núm. 1, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis educatius de Casa Natura.

4.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte servei de control, gestió i supervisió del manteniment de les instal·lacions esportives municipals, SOGESA Instal·lacions Integrals, SAU.

4.1.3. Licitació contracte mixt de subministrament i instal·lació, en règim de lloguer, de l’enllumenat nadalenc de Ripollet.

4.1.4. Licitació contracte mixt de subministrament i obra de substitució de l’enllumenat del camp de futbol de Ripollet, les pistes de pàdel i la pista d’atletisme, ubicades al poliesportiu municipal, i el camp de futbol de l’Industrial de Ripollet.

4.2. Persones:

4.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, amb el Centre Taulé Viñas de Sabadell.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Empresa i Comerç:

5.1.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Ripollet i Montcada i Reixac, per l’execució del projecte “Suport a la indústria dels polígons d'activitat econòmica de Montcada i Reixac i Ripollet” (codi: 21/y/308215). Catàleg de serveis 2021 en el programa polítiques de teixit productiu (Diputació de Barcelona).

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestació social econòmica, per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades en el punt 3.1 e) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/3235).

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9545).

6.1.3. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9551).

6.1.4. Prestació social econòmica, per a material escolar material escolar i llibres fora de convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1346).

6.1.5. Acceptació subvenció Programa resiliència local 2021.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Devolució import taxa informe policial.

6.2.2. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/3924).

6.2.3. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega per obres (exp. 2022/3931).

6.2.4. Autoritzar contragual (exp. 2022/3940).

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Protecció del Medi:

7.1.1. Pagament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al 25 % de l’import de les certificacions 1 i 2 de les obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge de l'Ermita de Ripollet”.