Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 04-10-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 4 d'octubre de 2022

1.- Aprovació acta sessió anterior.-

2.- Despatx d'ofici.-

3.- ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA.-

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Aprovar liquidacions certificacions d’obra núms. 2, 3, 4 i 5 corresponents al conveni de col·laboració amb l’AMB, per al finançament de les obres del Projecte del Nou Arxiu municipal.-

4.- ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Liquidació de recàrrec de l' AEAT, per presentació fora de termini de les autoliquidacions Model 115 IRPF lloguer 2021.-

4.1.2. Determinació candidats Segona Fase, Concurs Projectes amb intervenció de Jurat que ha de regir selecció de la Proposta per a la redacció del Projecte bàsic i executiu, i l’Estudi de seguretat i salut, de les obres de construcció d’una Biblioteca, a la cantonada carrer Sant Jaume i carrer Font de Can Mas de Ripollet.-

4.2. Modernització Administrativa:

4.2.1. Conveni entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Ripollet per a la realització de una prova pilot d’atenció ciutadana a distància.-

5.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Seguretat i Proximitat:

5.1.1. Creació zona de càrrega i descàrrega particular al carrer Sant Pere 4.- 

6.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa Cercle Filatèlic.-

6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa AFR.-

6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació serveis auditoria seguretat CIP.-

6.3. Esports:

6.3.1. Justificació subvenció 2021 Club Bàsquet Gassó.-

6.3.2. Justificació subvenció 2021 Club de Tenis Ripollet.-

6.3.3. Justificació subvenció 2021 Club Bàsquet Ripollet.-

6.3.4. Justificació subvenció 2021 AMPA Gassó i Vidal.-

6.3.5. Justificació subvenció 2021 Club de Futbol Ripollet.-

6.3.6. Justificació subvenció 2021 Club Handbol Joventut Ripollet.-

6.3.7._Justificacio subvencions 2021 AFA Pinetons.