Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió d'11-10-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, d'11 d'octubre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació Contracte de Servei de control integrat de plagues de Ripollet.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació bases selecció personal d'integració social i constitució de borses de treball que haurà de participar en el projecte Suport a les Actuacions Municipals i de recuperació laboral de la Covid-19 (AMB) del programa d'activació per a l'ocupació.

4.2. Empresa i comerç:

4.2.1. Acceptar el recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac com a ens destinatari, per a l’execució de l’actuació: “Suport a la Indústria i PAEs de Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola”, Codi XGL: 22/Y/325284 en el marc Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat d’allotjament.

5.1.2. Prestacions econòmiques d’urgència social per alta de subministraments bàsics.

5.1.3. Prestacions econòmiques en concepte d’allotjament residencial en situacions de risc greu.

5.1.4. Beques menjador escoles bressols mes juny i juliol 2022.

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb la grua municipal als mes de setembre de 2022

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció en règim de concurrència a favor de l’entitat Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA) per a 2021.

6.2. Esports:

6.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021ª AAVV Tiana Pont Vell.

6.2.2. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 a Societat Ocellàire la Vella de Ripollet.

6.2.3. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 a Club Tennis Taula de Ripollet.

6.2.4. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 a Ripollet Unión Atlética.

6.2.5. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 AFA Col·legi Sant Gabriel.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Serveis Municipals i Municipalització:

7.1.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós-administratiu – Procediment ordinari 395/2022-A Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona.

7.2. Urbanisme:

7.2.1. Aprovació Certificació d’Obres núm. 1 de les obres del Projecte diverses millores Escola Anselm Clavé.

7.2.2. Aprovació Certificació d’Obres núm. 1 de les obres del Projecte de renovació de la gespa del Camp de Futbol Industrial de Ripollet

7.2.3. Devolució de Garantia definitiva del Contracte de Serveis de desenvolupament i integració d'una plataforma de gestió Web per a l'Ajuntament de Ripollet.

7.2.4. Instal·lació reserva estacionament genèrica persones mobilitat reduïda al carrer Josep de Viure núm. 24.