Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 25-01-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 25 de gener de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació Contracte de Servei Casa Natura.

3.1.2. Contracte Servei obertura i dinamització patis escoles fora de l'horari.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació addenda al Conveni amb Fundació Bosch i Gimpera UB2.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. PSE-Allotjament del 4/10/21 al 10/01/22.

4.1.2. PSE-Allotjament de maig a novembre de 2021.

4.1.3. Addenda del Conveni de l’EAIA 2021.

4.2. Educació:

4.2.1. Aprovació addendes al Conveni pel repartiment de les despeses de funcionament dels Ins. Esc. Els Pinetons i Ins. Esc. El Martinet del curs 2020-21.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència d'obres de construcció d’edifici plurifamiliar amb 21 habitatges, 21 places d'aparcament i 21 trasters al C. Pau Casals, núm. 41-43.

5.1.2. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de les naus industrials del carrer Industria núm. 44 i carrer Milà, núm. 8.