Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 25-10-22

Ordre del dia de la Junta de Govern Local, de 25 d'octubre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Acceptació de la concessió dels fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals”, del catàleg 2022 de Diputació de Barcelona en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 2022.2.00028380.000, 2022.2.0000524R, 2022.2.0000525R, 2022.2.0000526R, 2022.2.0000527R, 2022.2.0000528R, 2022.2.0000529R, 2022.2.00028381.000, 2022.2.00028382.000, 2022.2.0000530R, 2022.2.0000531R, 2022.2.0000532R, 2022.2.00028398.000, 2022.2.0000533R, 2022.2.0000534R, 2022.2.0000535R, 2022.2.0000536R, 2022.2.0000537R, 2022.2.0000538R.

4.1.2. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de gestió de la sala d’estudi nocturn dins l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Beques menjador escolar curs 2021-2022, maig.

5.1.2. Beques menjador escolar curs 2021-2022, juny.

5.1.3. Prestació social econòmica, per a allotjament residencial en situacions de risc greu (punt 3.1) apartat d de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/6250).

5.2. Salut:

5.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Catalana per al Parkinson (delegació Cerdanyola Ripollet), per al Projecte suport psicològic als afectats per la malaltia de Parkinson i als seus familiars 2021.

5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Devolució de l’import de la taxa per retirada vehicles amb la grua municipal (exp. 2022/6158).

5.3.2. Habilitar una zona de càrrega i descàrrega particular al c. Indústria, 3-5.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat AFOCER, per a l’exercici 2021.

6.1.2. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV), amb motiu de la programació professional estable del Teatre Auditori de Ripollet la temporada de setembre de 2021 fins agost de 2022.

6.2. Esports:

6.2.2. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA ESCOLA GASSÓ I VIDAL, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme: 

7.1.1. Baixa gual al (exp. 2022/2072).

7.1.2. Reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de caràcter genèrica (exp. 2022/4129).

7.1.3. Reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d’ús exclusiu (exp. 2021/7809).

7.1.4. Reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per a ús exclusiu (exp. 2022/5251).

7.1.5. Llicència gual (exp. 2022/3443).

7.1.6. Llicència gual (exp. 2022/5162):

7.1.7. Llicència i construcció gual (exp. 2022/4305).

7.1.8. Duplicat placa gual (exp. 2022/5678).

7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Devolució liquidació de la venda roses Sant Jordi 2022 (exp. 2022/1272).

7.2.2. Devolució liquidació de la venda roses Sant Jordi 2022 (exp. 2022/1256).

7.2.3. Devolució liquidació de la venda roses Sant Jordi 2022 (exp. 2022/1274).