Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 03-05-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 3 de maig de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació de factures, tramitació OFI 1a quinzena febrer 2022, bloc 2, relació 202220000149R.

3.1.2. Aprovació de factures, tramitació OFI 2a quinzena febrer 2022, bloc 2, relació 202220000150R.

3.1.3. Aprovació de factures, tramitació OFI 1a quinzena març 2022, relació 202220000151R.

3.1.4. Prorroga contracte basat en l’adhesió a l’Acord marc de mobilitat sostenible (exp. 2016.02), per a l’arrendament de vehicles en modalitat de rènting.

3.2. Persones:

3.2.1. Pròrroga acord col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball amb l’Institut Santa Eulàlia de Terrassa.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Acceptar el recurs econòmic del fons de prestació, concedit per la Diputació de Barcelona, destinat a l’actuació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, codificació: 22/Y/316933, del Catàleg de serveis 2022.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Beques menjador escolar curs 2021-2022, novembre de 2021.

5.1.2. Beques menjador escolar curs 2021-2022, mes desembre de 2021.

5.1.3. Beques menjador escoles bressol, gener 2022.

5.1.4. Acceptació subvenció fons de prestació “Programa especial de benestar emocional per a la infància l'adolescència”.

5.1.5. Liquidacions Servei Local de Teleassistència, maig a desembre de 2021.

5.2. Habitatge:

5.2.1. Acceptació subvenció fons de prestació “Foment del Lloguer i la gestió d'habitatge assequible 2022”.

5.3. Joventut:

5.3.1. Acceptació subvenció “Programa Escolta Jove 2022”.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, per a l’exercici 2021.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Construcció i llicència gual (exp. 2021/6778).

7.1.2. Construcció i llicència gual (exp. 2021/6892).

7.1.3. Classificació d’ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l’OMRQP, del Projecte d’impermeabilització de l’edifici del Patronat Municipal d’Esports.