Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 05-07-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 5 de juliol de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Ordenar el pagament de la liquidació, emesa per la Diputació de Barcelona, pel cofinançament del redactat del Pla local d’habitatge de Ripollet, per l’empresa PORTACABOT, SL.

3.1.2. Ordenar el pagament de subvenció a les entitats Unió de Comerciants de Ripollet (UCR) i a l’Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet, d’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats representatives del sector comercial i serveis de Ripollet, per a l’any 2021.

3.1.3. Tramitació OFI maig 2022.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovar acceptar l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona, del projecte Tastet d’oficis en transicions educatives, mitjançant la subvenció Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educatives del Catàleg de serveis 2021-2023, codi 22/Y/323357.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestacions socials econòmiques, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9546).

5.1.2. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9553).

5.1.3. Prestacions socials econòmiques, per a tractament i teràpies individuals o familiars (punt 3.2 apartat c.3), de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/3165).

5.1.4. Prestació social econòmica, prestacions puntuals per a facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge (punt 3.2 apartat a.3). de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2021/5957).

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Acceptació de la concessió d’ajuts econòmics del recurs de projectes culturals, en règim de concurrència competitiva de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació de la concessió d’ajuts econòmics del recurs activitats de la Xarxa de Museus Locals, en règim de concurrència competitiva de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

6.2.2. Acceptació de la concessió d’ajuts econòmics del recurs d’activitats en matèria de Memòria democràtica, en règim de concurrència competitiva de diputació de la Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

6.3. Esports:

6.3.1. Acceptació de la concessió d’ajuts econòmics esdeveniments esportius, en règim de concurrència competitiva de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

6.3.2. Acceptació de la concessió d’ajuts econòmics del recurs ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables, en règim de concurrència competitiva de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

7.  ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització reserva d’estacionament, per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2021/6878).

7.1.2. Desistiment del procediment contractació Projecte de construcció del bar al camp de futbol municipal de Ripollet.

7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 141/2022-E, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.